Kategorie sklepu


Wybierz dział

Dane kontaktowe
e-hurtownia przypraw Agropole
tel.: (41) 3561195
tel. kom.: 502389815
Kontakt mailowy
mail.: e-hurtownia@agropole.pl
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

 • zeberka

Regulamin sklepu e-hurtownia przypraw Agropole

Sklep internetowy, działający pod adresem hurtownia-przypraw.pl, prowadzony jest przez firmę e-hurtownia przypraw Agropole, nr NIP 6572743426 , z siedzibą w Złota, ul. Nieprowice 107.

Najważniejsze punkty regulaminu:

 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT chyba, że jest zaznaczone, że podana cena jest kwotą netto
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: biuro[at]agropole.pl
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • W terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba, że jest zaznaczone inaczej
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres biuro[at]agropole.pl. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy chyba, że jest zaznaczone inaczej.
 6. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 7. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  Przelewem na rachunek bankowy.

  Dane do wpłaty:
  e-hurtownia przypraw Agropole
  ul. Nieprowice 107
  28-425 Złota

  Santander Bank Polska
  nr rachunku 87 1090 2040 0000 0001 0886 3330


  Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

  Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.


III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są niezwłocznie od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, i po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: ul. Nieprowice 107, 28-425 Złota. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

IV. Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, RODO


1) Administratorem danych osobowych Klienta jest Agropole Władysław Podraza z siedzibą w Nieprowicach 107, 28-425 Złota, w której imieniu występuje właściciel Władysław Podraza, NIP: 6572743426, REGON: 260217488
2) Obowiązki w zakresie ochrony danych w Agropole Władysław Podraza wykonuje Władysław Podraza, e-mail: biuro@agropole.pl
3) Dane osobowe Klienta  przetwarzane będą w celach:
- wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., której Klient jest stroną
-ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
-wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
-marketingu bezpośredniego
-tworzenia analiz, zestawień, statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy
-weryfikacji wiarygodności płatniczej
4) Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Klientów są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy Firmy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

6) Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania-przez okres przedawnienia roszczeń wobec Firmy lub Kontrahenta.
7) Klient Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Z tych praw Klient może skorzystać wysyłając wniosek na adres Firmy lub adres e-mail:biuro@agropole.pl. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Klientowi praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania danych Klienta.
9) Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
10) Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotne skutki dla Klienta.
Więcej informacji na temat przysługujących Klientowi praw oraz sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek pytań lub żądań prosimy o kontakt pocztą tradycyjną na podany adres Firmy lub kontakt e-mailowy (biuro@agropole.pl).

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul. Nieprowice 107, 28-425 Złota.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.